Interview met Family7

 

 

Hierbij het interview met Family7, wat geplaatst is in het magazine van februari 2017 onder het artikel "Sponsor in beeld"

 

 

Maaike in magazine van Family 7

Quote: ‘Het nieuws uit Israël is verademend en geeft Family7 een extra dimensie’

 

Tien vragen aan… Maaike van der Neut

 

Family7 is dankbaar voor haar grote achterban met trouwe sponsors. Jonge en oude mensen die het werk van de omroep vol overtuiging steunen. Omdat ze de missie van Family7 belangrijk vinden, omdat ze graag de programma’s willen zien, of omdat ze zich thuis voelen bij de zender, zoals Maaike van der Neut uit Spijkenisse.

 

1. Wat is je band met Family7?
‘Family7 is een zender waarbij ik me thuis voel. Een zender waar het geloof centraal staat bij de sprekers, actualiteiten en programma’s.’

 

2. Waarom werd je sponsor?
‘Omdat Family7 mensen vertelt over God en Jezus. De waarden en normen voor onze maatschappij komen in de programma’s duidelijk naar voren. Ik vind het mooi dat Family 7 programma’s heeft voor jong en oud, man en vrouw.’

 

3. Kunt je je eens voorstellen? 
‘Mijn naam is Maaike van der Neut en ik woon in Spijkenisse. Ik ben getrouwd en heb twee dochters en drie kleinkinderen.’

 

4. Met welke dingen bent u op dit moment bezig? 
‘Ik ben zangeres, schrijf liedteksten en maak de composities. Als evangeliste spreek, zing en getuig ik, als zangeres breng ik muziek met een Boodschap. Ik heb een aantal albums uitgebracht. Voor de laatste twee heeft Wim Pols de arrangementen gemaakt. De liederen zijn opgenomen met leden van de Country Trail Band. 
Ik heb een zeldzame aandoening aan mijn hart. Begin dit jaar zat ik in een lichamelijke en geestelijke crisis, ik lag huilend in bed en wilde alleen maar knielen bij Jezus. Mijn hart stopte en ik was ineens bij Hem. Ik zag Jezus’ verschijning. De Heilige Geest sprak tot mij: ‘Je mag knielen aan de voeten van Jezus’. Ik zag Zijn voeten en herkende ze. De kleur was koperbrons en ineens zat ik geknield aan Zijn voeten en legde mijn hoofd in Zijn schoot. Ik voelde grote vrede en veiligheid, ik was niet bang. Ik zag Zijn armen om mij heen en toen moest ik terug met een geweldige klap door mijn lichaam. Mijn hart ging tekeer. Kort daarop gaf God mij de woorden voor een lied over wat ik gezien had. Ik moest het allemaal wel verwerken, maar God wil dat ik het gebruik om te vertellen dat de dood overwonnen is. Het moment dat wij sterven zijn we gelijk bij Hem door de Heilige Geest die in ons is. We zullen allemaal verschijnen voor de troon van God. Ik besef hoe groot Gods genade is, dat ik dit nu al heb mogen zien.
Er zijn veel mensen die een bijna-doodervaring hebben en er nauwelijks over durven te praten. God gebruikt mij om dit taboe te doorbreken. Ook om mensen te bereiken die niet geloven en wakker te maken dat er leven na de dood is en dat we Jezus nodig hebben.’

 

5. Welke rol speelt het geloof in uw leven?
‘Ik kan wel zeggen dat het geloof mijn leven is. Ik kan me geen dag voorstellen zonder geloof. Mijn leven kent veel strijd, maar Zijn genade is groot. Ik leef van wonder naar wonder.’

 

6. Bent u, net als Family7, missionair bezig?
‘Mijn opdracht is om te spreken, te getuigen en te zingen over mijn Heer en Heiland. Dat doe ik daar waar kerken en instellingen mij vragen. Naast dit werk leid ik een Bijbelstudie en een huiskring. Ik voer veel pastorale gesprekken en mag mensen bemoedigen met het Woord en gebed. Ik heb een groot verlangen om een boek te schrijven over de wonderen die ik ervaar, ter bemoediging voor alle mensen.’

 

7. Wat is volgens jou het belang van Family7?
‘Family7 is een meerwaarde voor christelijk Nederland, maar het is ook belangrijk dat ze Gods Woord brengen bij niet-gelovigen.’

 

8. Welk programma’s kijk je graag? 
‘Ik vond Café Tinto fijn om naar te kijken. Nu is Transparant een leerzaam en interessant programma. Daarnaast kijken we naar Homecoming en uitzendingen van ministries. Ook de films zijn vaak mooi en indringend en hebben een boodschap. Het nieuws uit Israël is verademend. Er wordt bijna geen nieuws uit Israël getoond op de overige zenders. Het geeft een extra dimensie.’

 

9. Als je een uur zendtijd zou krijgen, wat voor programma zou je dan maken?
‘Een programma met getuigenissen uit het leven. Hoe je wandelt met God, in voor- en tegenspoed. Het moet een bemoedigende boodschap zijn waar een ieder, gelovig of niet, zich in kan vinden.’

 

10. Hoe zou u mensen die Family7 nog niet sponsoren willen motiveren om dat wel te doen?
‘Family7 kan iets betekenen voor iedereen die openstaat voor God. Het is voor Nederland heel belangrijk dat er programma’s te zien zijn waarbij het christelijk geloof een grote rol speelt.’