Teksten Maaike

Teksten

Het repertoire van Maaike bestaat uit zelfgeschreven teksten. De inspiratie voor deze teksten komt van de Heilige Geest. Op dit moment bestaat het repertoire uit ruim 120 liederen, waaronder ook diverse liederen in het Engels zijn vertaald. Het repertoire breidt zich nog steeds verder uit met nieuwe liederen en is het verlangen om opnieuw een CD-album uit te geven.

Deze liederen zijn geschreven om het evangelie van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, door te geven. Deze muziek met een boodschap is niet bedoeld om alleen thuis te zingen, maar om iedereen van Zijn grote liefde te laten horen. Maaike zingt daarom haar repertoire in diensten en samenkomsten. Dit kan ook zijn in tehuizen, gevangenissen en in vrouwen bijeenkomsten. Hiernaast zingt zij ook in diensten waarzij het Woord verkondigt. De liederenkeuze is altijd afgestemd op het thema van de dienst.

Begin 2001 was de gezondheid van Maaike slecht en zat zij in een rolstoel. In die periode werd zij tot driemaal toe door God geroepen om haar eerste lied te schrijven. Sindsdien schrijft zij liederen met een evangelische boodschap. Ook met de gezondheid van Maaike gaat het beter en zit zij niet meer in een rolstoel. Daar getuigt zij van tijdens de diensten en natuurlijk door de teksten.

Vele liederen zijn inmiddels op CD uitgebracht. Hieronder zijn deze CD albums aangegeven. Op de eerste CD's zingt zij haar liederen met een achtergrondzangeres.
De laatste CD is een complete solo-CD

CD 1 - 2 - 3 vormen een serie waarbij de glorie en liefde van God worden bezongen:

  • CD 1 - "Door God gegeven", hierop staan 10 zelfgeschreven nummers en laat de strijd horen en zien van Maaike en zij ervaart dat de liederen door God gegeven zijn.
  • CD 2 -  "Op weg met God" waarvan alle nummers zelfgeschreven zijn. Op deze CD staan liederen waarin naar voren komt dat we op weg met God zijn. Dit geldt niet alleen voor Maaike en het   praisePassion team maar dat geldt ook voor u. Verlossing, aanbidding en lofprijzing, liederen die op deze 2e CD staan.
  • CD 3 -  "Liefde van God" waarvan ook alle nummers door Maaike geschreven zijn, laat door de liederen heen de liefde van God voor ons zien. De liefde, aanbidding en lofprijzing, de 3e CD.
  • CD 4 -  "Kerst met Passion" is een unieke Kerst-CD, die niet mag ontbreken in uw CD collectie.
  • CD 5 -  "Lof, dank en aanbidding" is een unieke CD met 20 nieuwe nummers van Maaike. Deze CD willen we u van harte aanbevelen.
  • CD 6 - "Nooit meer alleen", een gospelalbum waarbij tekste en melodie door Maaike zijn geschreven. Dit gospelalbum is gearrangeerd door Wim Pols en bevat 13 unieke nummers welke een verschillende stijl hebben. Liederen van aanbidding, country, folk en een echte meezinger.

Zelfgeschreven   teksten

Christelijke   feesten:
Kerstfeest:
Daar in die stille donkere nacht (Luc.2:8-20), Kerstfeest is het overal (Lucas evangelie), Christus is geboren (Luc.2:1-7), En Maria zag het aan, Het is nu Kerstfeest, Gloria ere zij God, Ster die straalt (Matth.2:1-2), Het wonder van die nacht, Proclamatie (Luc.1:26-38), Het woord is geworden (Joh.1:1), Geboren is een Koningskind (Luc.2:11), Kom naar de stal, Gloria.
Goede vrijdag:
Genageld aan 't kruis (Joh.19:16-27), Uw Liefde en Genade (Hebr.10:1-18).
Paasfeest:
Halleluja Jezus leeft (Joh.20:1-18), De Heiland is opgestaan (Joh.20:1-18), Uw Liefde en Genade (Hebr.10:1-18), Hij leeft (Matth.28:1-10).
Hemelvaart:
Hemelvaart (Hand.1:9-11).
Pinksteren:
Rijke gedachten (Fil.4:7), Pinksterfeest is aangebroken (Hand.2:1-4),   Vervul ons met Uw kracht (Hand.2:4).

Lofliederen:
U bent Koning o Heer (Ps.91), Op weg naar het beloofde   land (Ex.14:21-22) , Ik   wil U loven en prijzen (Ps.138:1-3), U geeft mij kracht (Marc.16:15-16), Prijs Uw naam (Ps.147:1-6), Stromen van zegen (Gal.3:6-9), Niets is meer onmogelijk (Marc.11:23-25), Groot is de Heer (Marc.5:25-30), Breng Hem eer (Matth.25:1-13), Bron van levend water (Joh.4:13-15), Jubel en juich (Jes.53:5), Hef je handen omhoog, Blij zijn (Ps.149:1), Alle ere zij aan God, Overwinning   (1Kron.4:10).

Thema-liederen:
Trek de wapenrusting aan,   Verlossing, Waar sta je nu, De Alpha en de Omega, Open je hart, Hij zal verschijnen in Majesteit, Het fundament, Geloof in je droom, Het Heilig Avondmaal, Er komt een dag.

Liederen voor speciale diensten:
Het huwelijk, De doop, Overgave,   Kindje wees welkom, Liefde van een Vader, Het Heilig Avondmaal, Het leven van mijn kinderen.

Liederen van aanbidding:
Ik weet mij geborgen, Ik draag ook jou, Ik ben U dankbaar voor het leven, Vader U houd zoveel van ons, Heer ik roep U aan, Een nieuwe dag, Genadetijd, Wonder, Onvoorwaardelijke liefde, Wees nu stil voor Zijn genade, Liefdevol roept Hij jou, U hoort mijn gebed, Volledige vrede, Liefde blijdschap en vrede, Ik aanbid U, Hier ben ik Heer, Roep mij aan, De Here des vredes geve u vrede, Lof dank en aanbidding

Liederen ter bemoediging:
Wees niet bang, Schuilplaats, Kijk eens om je heen, Zijn liefde overwon de macht, Engelen waken, Storm, Wat is wijsheid, De nacht voorbij, Als het mistig wordt in je leven, Troost, U was bij mij, Heling, Wonder van de schepping, Geloof in je droom, De Koning komt, Mijn liefde is er voor jou, Maak je geen zorgen, In geloof mogen wij Gods weg gaan, Alles komt goed, Ik heb de Heer aan mijn zij, Ga door.

Liederen voor uitnodiging:
Volg de weg nu, Open je hart,   Vergeving, Ga je mee op reis, Hoogste tijd, Zoektocht naar liefde, Welkom aan   boord, Een nieuwe kans, Reiniging, Kom en kniel nu neder, Een eeuwenoud verhaal, Kom dan kom nu, Op weg naar het Vadershuis, Jezus roept ons, De Weg de Waarheid en het Leven, De bazuinen klinken al.