Bijbelstudie

Bijbelstudie

Organisatie

De stichting organiseert bijbelstudies voor mensen die meer willen weten over de Bijbel. Deze bijbelstudies worden 2-wekelijks gehouden.
Bij voorkeur worden de bijbelstudies gehouden bij de mensen thuis en bij voldoende belangstelling.
Voor nadere informatie kunt u bellen met 06-83702600.

Lopende cursus

Op dit moment is er een bijbelstudiegroep die elke 2 weken bij elkaar komt en zich verdiept in het Woord.
Maaike is cursusleidster en vertelt over het Woord, over God, Jezus Christus en de Heilige Geest.
De groep is in korte tijd veel wijzer geworden en groeit in haar geloof.

Methode

De onderwerpen van de bijbelstudie worden samengesteld door Maaike.
Er is ook mogelijk dat er zelf onderwerpen aangedragen worden zodat de bijbelstudie op de groep wordt afgestemd.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijbelstudie.
Wanneer gebruik gemaakt gaat worden van bijbelstudiemateriaal dan zijn hier kosten aan verbonden.
Een bijdrage in de algemene kosten is echter altijd welkom.