Missie

1 Sam 3:4 (NBG)
Toen riep de Here Samuël en hij zeide: Hier ben ik.

1 Kron 4:10 (NBG)
Jabez nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat Uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd.

Ps 118:15-18 (NBG)
Hoort! jubellied en zegezang - in de tenten der rechtvaardigen: De rechterhand des Heren doet krachtige daden, de rechterhand des Heren verhoogt, de rechterhand des Heren doet krachtige daden! Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden des Heren vertellen. De Here heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven.

Missie
Het doel van de stichting is het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en Gods Woord. Maaike is werkzaam voor de stichting en spreekt waar zij gevraagd wordt en zij brengt het Woord, heeft een bijzonder en groots getuigenis en zingt liederen uit haar zelfgeschreven repertoire. Zij komt in kerken, samenkomsten, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en gevangenissen. Daarnaast spreekt zij ook bij vrouwengroepen of andere groepen die over het Woord willen horen.